Registreren als opdrachtnemer

Momenteel is het niet mogelijk om op de site via Facebook in te loggen. Je kunt wel onze app gebruiken.

Registreer u gemakkelijk en snel

Algemene voorwaarden Freely Beheer B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 71635203

1. Algemeen
Freely beheer B.V. heeft als hoofddoel het bemiddelen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in verschillende branches door middel van een internet platform.

2. Opdrachtgever - algemeen
Opdrachtgevers krijgen na registratie en het accepteren van de overeenkomst met Freely beheer B.V. toegang tot het platform. Het platform geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om:

  • Shifts aan te maken in een maand- en dag of week planning
  • De profielen van onze freelancers te bekijken en in te plannen
  • Het uurtarief met de freelancers af te stemmen
  • De uren goed te keuren
  • Berichtenverkeer met de freelancers en reviews schrijven
3. Opdrachtgever – inplannen
Zodra de opdrachtgever en freelancer beide akkoord gaan met een planningsverzoek / acceptatie van een shift binnen het platform dan is opdrachtgever ook contractueel verplicht om de uitzendkracht voor minimaal 2 uur in te huren. Indien de opdrachtnemer voor 24 uur voor aanvang van de shift is afgezegd dan vervalt die verplichting.

4. Opdrachtgever – uurloon
Zodra de opdrachtgever en uitzendkracht beide akkoord gaan met een uurloon binnen het platform dan is opdrachtgever ook verplicht om dit uurloon, en de freely fee van 2 euro per gewerkt en goedgekeurd uur, te betalen aan Freely beheer B.V. . Wij dragen zorg dat het uurtarief minimaal het wettelijk minimum loon vertegenwoordigd.

5. Opdrachtgever – gebruiksrecht en beëindiging
Opdrachtgever krijgt toegang tot het platform en wordt geacht deze op een redelijke en professionele wijze te gebruiken. Freely beheer B.V. heeft het recht om op er omgaande het gebruiksrecht te ontnemen. Het is opdrachtgever ook niet toegestaan zonder toestemming andere partijen toegang te verlenen tot het platform gezien het recht op privacy van onze geregistreerde freelancers.

6. Opdrachtgever - overname
Indien er een wens is voor overname van een van onze freelancers dient er toestemming gevraagd te worden bij Freely beheer B.V. en hanteren wij hiervoor een overnamesom van 500,- euro.

7. Opdrachtgever - aansprakelijkheid
Freely beheer B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit storingen of andere mogelijke mankementen aan ons platform. Het is ons doel om het platform continu te verbeteren met input van klanten en wij verwachten dan ook een constructieve benadering van opdrachtgevers hierin. Hiernaast geeft Freely beheer B.V. geen enkele zekerheid voor het opvullen van de planning met opdrachtnemers en is ook niet aansprakelijk voor alle mogelijke schade die hieruit voort kan vloeien voor de opdrachtgever. Wij benadrukken ook hierin onze wens voor een constructieve relatie.

8. Opdrachtnemer – algemeen
Op het moment dat je geregistreerd staat krijg je toegang tot het platform. Hierin is jouw profiel, vergelijkbaar met een CV, zichtbaar voor alle opdrachtgevers. Hier geef je dan ook toestemming voor. Via het Freely beheer platform kun je:
  • Je beschikbaarheid invullen
  • Op shifts reageren van opdrachtgevers
  • Uren indienen
  • Communiceren met opdrachtgevers
  • Je kan per shift een uurtarief afspreken / accepteren van de opdrachtgever, boven het wettelijk minimum uurloon.
9. Opdrachtnemer – planning
Op het moment dat je akkoord gaat met een verzoek van een opdrachtgever ben je contractueel verplicht om conform de afspraak te werken en op tijd te zijn. Wij zijn hierin erg streng en het niet nakomen van afspraken zal, binnen het wettelijk kader, leiden tot het verwijderen van het profiel.

10. Opdrachtnemer – uurloon
Je krijgt per opdracht een uurloon uitbetaald. Deze is conform de afspraak die is gemaakt binnen het platform en altijd boven het wettelijk minimumloon. Je moet als freelancer na elke opdracht je uren indienen via het platform en krijgt pas uitbetaald wanneer de opdrachtgever de uren accordeert en uitbetaald (regulier), tenzij je kiest voor factoring, dan krijg je je factuur binnen 3 dagen uitbetaald, na accordering van de uren door opdrachtgever.

11. Opdrachtnemer – gebruiksrecht en beëindiging
Op het moment dat je je registreert bij ons krijg je toegang tot het platform en wordt geacht deze op een redelijke en professionele wijze te gebruiken. Freely beheer B.V. heeft het recht om op er omgaande het gebruiksrecht te ontnemen. Het is opdrachtnemer niet toegestaan zonder toestemming andere partijen toegang te verlenen tot het platform gezien het recht op privacy van de overige gebruikers.

12. Nederlands Recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.